» Skip to content

Shetland Amenity Trust (Skottland)

Shetland Amenity Trust er ei velgjerande samanslutning som fremjar Shetlands unike arv og kultur.

Samanslutninga har ansvaret for å verne og utvikle Shetlands arkeologi, arkitektur, skogsområde, miljø, stadnamn og naturarv samt å formidle Shetlands arv og kultur. Vidare driv samanslutninga Shetland Museum and Archives og støttar nettverket av lokale museum på øyane. Sidan 2009 har dei òg hatt ansvaret for å marknadsføre Shetland som ein plass ein kan besøkje, og der ein kan bu, arbeide og studere.

SISTE NYTT

RSS

The THING Sites GeoTour

The THING Project has teamed up with the folk over at geocaching.com to create an official Thing Sites GeoTour.

PROSJEKTFINANSIERING