» Skip to content

Sogn og Fjordane fylke (Noreg)

Sogn og Fjordane fylkeskommune er den administrative eininga i eitt av dei 19 fylka i Noreg, eit fylke som ligg i hjartet av det norske fjordriket.

Fylket inneheld Noregs lengste og djupaste fjord og Nord-Europas største isbre. Fylkeskommunen har ansvaret for vidaregåande opplæring, kultur, samferdsle, tannhelse, næringsutvikling og regional planlegging.

Sogn og Fjordane fylkeskommune er hovudpartnar i THING-prosjektet.

SISTE NYTT

RSS

The THING Sites GeoTour

The THING Project has teamed up with the folk over at geocaching.com to create an official Thing Sites GeoTour.

PROSJEKTFINANSIERING