» Skip to content

Gulatinget, Norge

Gulating Millennium Park er et symbolskt tingsted, der blev åbnet i 2005 til minde om den årlige parlamentariske tingsamling, der fandt sted i Gulen omkring 900-1300. Parken rummer bl. a. Tingvæggen, et monumentalt kunstværk, udført af den norske billedhugger Bård Breivik.

Gulatinget var et af de ældste og største tingsteder i Norge, der menes at være etableret af kong Harald Hårfager (c872-932). Her mødtes bønderne med kongen til politiske forhandlinger, lovgivning og retslige handlinger.

Det var oprindeligt et alting, hvor ”alle frie og våbenføre mænd” havde ret til at deltage. Senere, efterhånden som det administrative område voksede, blev Gulating et lovting (lagting), eller et regionalt overting. Hver region udpegede repræsentanter til tinget, en model, der bruges endnu i vore dage.

Det tidligste tingsted lå formodentlig i bygden Eivindvik nær ved den eneste middelalder kirke i Gulen. To store stenkors fra samme tidlige kristne periode menes at have markeret tingstedet. Eivindvik ligger desuden ved en beskyttet bugt nær ved en god sejlrute langs kysten.

I kong Håkon Håkonsons Saga fortælles det, at han flyttede tinget til Guloy, et område tæt ved gården Flolid, hvor Millennium Parken ligger. Senere, omkring 1300, blev tinget flyttet til Bergen, hvor Gulating Lagsmannsrett, i dag en af Norges 6 ankedomstole, stadig holder til.

The Rantzau book – Gulating law code The Rantzau book – Gulating law codeZoom Gulatingloven er den ældste lovsamling i Skandinavien. Et originalt håndskrevet eksemplar, kendt som Rantzau Bogen, opbevares på Det kongelige Bibliotek i København.

I 930 brugte Ulvljot Gulatingloven som model ved oprettelsen af Altinget i Island. Senere, i 1274, kombinerede Magnus Lagabøder love fra de 5 regionale tingsteder, Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgating i en lovsamling, der kaldtes Landslova. Elementer fra denne lov, og derfor også fra Gulatingloven, findes stadig i Norges moderne forfatning.

Gulating Lovbogen

Gulating Lovbogen indeholder 320 artikler fordelt på 14 hovedemner og med nogle enkelte unummererede tilføjelser. Lovene vedrører religion (kristendom), aftaler (køb og leje af land), ejendomsforhold (ejendom), odelsret, ægteskabslov, arvelov og straffelov. En særligt omfattende og vigtig paragraf handler om leding (kystvagt).

Lovene er baseret på erfaringer, og lægger ud med at beskrive en bestemt situation for derefter at sige, hvilken lov der skal anvendes i lignende sager. I mange sager er det ikke vist, om loven formodes at være specifik, eller om den bruges til at illustrere en generel lov. En lov, der handler om retten til strandede hvaler, afgør, at kongen har ret til halvdelen af enhver hval, der driver i land. Denne lov kan henvise til en bestemt situation, men kan også udlægges som en generel ret vedrørende havet og kysterne.

Lovbogen består af love og lovpraksis udøvet over et langt tidsforløb. Der er eksempler på en række forskellige retstraditioner i Gulatingloven, inkluderet de love Moses modtog på Sinaibjerget. Engelsk lov havde stærk indflydelse på lovbogen gennem Håkon den Gode, der blev opfostret i England hos kong Athelstan. Da Håkon senere vendte tilbage til Norge, indførte han adskillige reformer på tinget. Engelsk indflydelse ses bl.a. på de smukt dekorerede sider i Rantzaus bog. Nogle af bogstaverne er blevet fremhævet ved brug af grønt blæk, en farve de engelske dokumentskrivere brugte, mens blåt og rødt blæk på den tid var normen for dokumenter fra Norge og Skandinavien. Selve Gulatingloven fik endvidere indflydelse på og spillede en afgørende rolle da Altinget blev oprettet på Thingvellir.

Lokale ting i Sogn og Fjordene

Gulatingloven omtaler retskredse på to niveauer under Gulatinget: fylkesting og fjordungsting (der var fire fjerdedelsting i et fylke). Man ved, at alle frie mænd have ret til at møde på disse ting, men der findes intet skriftligt materiale, der fortæller, hvordan disse ting ellers har fungeret. Lokale ting havde andre funktioner og navne, såsom våbenting, mandtalsting, kongeting og skipreideting. Der har været afholdt tingmøder hvert forår, men man kunne indkalde til ting med fem dages varsel, hvis der var behov for det. Man kender også til, at der har været afholdt efterårsting.

Det er sandsynligt, at de lokale ting blev afhold på faste steder, men i visse tilfælde er tinget blevet flyttet f.eks. til åstedet i tilfælde af drab, eller til den aktuelle ejendom i tilfælde, hvor man har diskuteret lejemål. I mange tilfælde ved man endnu ikke, hvor disse gamle tingsteder har ligget. Der er mindst 40 stednavne i Sogn og Fjordene, der indeholder ordet ting, og disse kan have være opstået over en lang periode. Navnet Tinghaug (tinghøjen) er ret almindeligt, og hentyder til et udendørs tingsted. Fra 15-1600-tallet er tingmøderne afholdt indendørs, og fra denne periode findes en del Tingstove (tingstue/hus)navne.

Reed i Breim, Nordfjorden, er et eksempel på et lokalt ting med lange traditioner. Her er en naturlig høj kaldet Tinghaug, og indtil 1800 var der også en tingstue på stedet. Det bådehus, der ligger ved tingstedet blev kaldt Tiendebua (tiende-boden), det var her, man opkrævede skat, tiende.

Hvad findes i nærheden

Eivindvik

Gulating Millennium Park er kun 2 km fra centrum i Eivindvik. Herfra sejler ekspresbåden til Bergen. Men hvorfor ikke indlogere sig på det lokale hotel (www.eivindvik-fjordhotel.no) og få tid til at udforske egnen. Besøg Eivindviks historiske kirke, tag på fisketur eller ro med kajak ind i Prestesundet. Egnen omkring Eivindvik har flere velholdte stier, der byder på gode vandreture for enhver.

Gulen Dive Resort

Norges førende dykker destination findes ved mundingen af Sognefjorden. Centeret afholder kurser på alle niveauer, og byder på et utroligt rigt maritimt liv og natur, her finder man også flest skibsvrag i Norge.

Fjordkysten

Kystområdet i Sogn og Fjordene, der strækker sig fra Gulen ved Sognefjorden mod syd til Bremanger ved Nordfjorden mod nord, byder på dramatiske kyststrækninger, overdådigt dyrelive og en historisk rigdom, der bare venter på at blive udforsket. Rejs fra ø til ø, surf på Norske Havets bølger eller tag en rafting tur med RIB-speedbåd (www.fjordguiding.com). Tag på vandretur i de omliggende fjelde, eller find en plet på sandstranden for at fiske eller bare slappe helt af. Lige meget, hvad du foretrækker, har vi helt sikkert noget, der kan opfylde dine drømme

Sognefjorden

Norges længste og dybeste fjord, Sognefjorden, ligger i hjertet af det norske fjordlandskab og strækker sig 200 km ind i landet til Jotunheimen og Jostedalsbreen National Parker. Jotunheimens National Park karakteriseres ved høje fjelde, isbræer og dybe søer, her er det perfekte område til vandring og skisport. Næsten halvdelen af Jostedalsbreens National Parken er dækket af Jostedalsbræen, der er den største bræ på det Europæiske fastland.  Sognefjorden har enestående museer, kunstgallerier, kulturelle oplevelser og stavkirker – Urnes Stavkirke i Lustre findes på Unesco’s World Heritage List.

In Kvernsteinsparken (Millstone Park), Hyllestad © Frank Bradford In Kvernsteinsparken (Millstone Park), Hyllestad © Frank BradfordZoom Møllestensparken, Hyllestad

Stenbruddet i Hyllestad begyndte i det små omkring år 700, men udviklede sig til en hel industri med eksport til store del af Europa mod slutningen af vikingetiden. Mange kors, deriblandt de to i Eivindvik, kommer fra stenbruddet i Hyllestad. Stier går gennem anlægget og man ser rester af den ældgamle industri, mærker, hvor møllestene er hugget ud, ses tydeligt, og mange steder ligger stenene endnu der, hvor de blev hugget ud.

Lokale skoleelever lærer færdigheder fra vikingetiden, og de guider også de besøgende rundt i parken og fortæller om stedet, som en del af dette undervisningsprogram, der har til formål at formidle kendskabet til møllestensproduktionen ved forsøg og erfaring. Som afslutning på rundvisningen kan man se eleverne arbejde og smage et vikingemåltid, de har tilberedt over åben ild. (www.kvernstein.no)

Turistinformation

Gulating Millennium Park er åben hele året

Guidet tur i Millennium Parken og Eivindvik kan bestilles på telefon 004747782006 eller mail gulatinget@gule.kommune.no

Bådture afgår fra Bergen, nærmere oplysning: www.fjordkysten.no

 

Mail stiftinga@jensbua.no

Tel. 004757739020

Location

Contact Info

Gulen kommune,
5966 Eivindvik 
Tel: 00 47 57782006 
Fax: 00 47 57782099
Email: gulatinget@gulen.kommune.no

NAVNET STAMMER FRA/BETYDER

Oldnordisk Gulaþing: Tingstedet, hvor vinden blæser

Downloads

Projekt finansiering