» Skip to content

Lenkjer

Prosjektpartnarar

  • Sogn og Fjordane fylkeskommune, Noreg – hovudpartnar - www.sfj.no
  • Manx National Heritage, Isle of Man (assosiert partnar) - www.gov.im/mnh

Prosjektfinansiering

Reiseliv og lokale aktørar

Noreg

Island

Færøyane

Shetland

Orknøyane

Dingwall

Isle of Man

Destination Viking

Andre tingstader

Relaterte prosjekt

SISTE NYTT

RSS

The THING Sites GeoTour

The THING Project has teamed up with the folk over at geocaching.com to create an official Thing Sites GeoTour.

PROSJEKTFINANSIERING