» Skip to content

Om Ting Projektet

Før vore regeringer, før vore domstole – havde vi vore ting. Med dette projekt deler og udveksler vi vor viden om, hvordan vi kan vedligeholde og udvikle vore tingsteder, i hvis historie de nordiske demokratier har rod.

Project Partners at Gulatinget, Norway © Frank Bradford Project Partners at Gulatinget, Norway © Frank BradfordZoom The Thing Project er et 3-årigt tværnationalt projekt, der finansieres af EU's Northern Perifery Program (NPP) i samarbejde med Norge, Island, Færøerne, Shetlandsøerne, Orkneyøerne, Det skotske Højland og øen Man. NPP har til formål at støtte de ydre og afsidesliggende samfund i Europas nordlige egne, så disse kan udnytte deres økonomiske, sociale og miljømæssige potentialer. Projektet har dannet et netværk, der skal udforske og markedsføre de fælles træk, der findes i de Nordeuropæiske tingsteder, og udvikle bæredygtige erhvervs- og turistmuligheder i hvert af disse områder.

Vi har skabt en fælles strategi til fortolkning og promovering af tingstederne i hele netværket. Skønt hvert tingsted er unikt, har de mange fælles anliggender og udfordringer, og vi opnår værdifuld forståelse gennem udveksling af viden og strategier til forvaltning af tingstederne. Parterne i projektet har samarbejdet om og delt ekspertise for at kunne skabe undervisnings- og fortolkningsmateriale og aktiviteter. Vi har skabt metoder, og er i færd med at teste dem, i forhold til at kunne vække interesse for og formidle information om tingstederne, idet vi bruger nyskabende web-teknologi og sociale medier.

Et vigtigt resultat af projektet er at oprette denne web portal, der skal virke som en informations-central for enhver, der vil have mere viden om hvert enkelt ting eller område. Vi undersøger også, om det er muligt engang at opnå en seriel UNESCO World Heritage indstilling, baseret på at Islands Thingvellir allerede er på World Heritage listen.

For at opnå vore målsætninger, har vi

  • Organiseret flere internationale work-shops, forelæsninger og ekskursioner for at styrke netværket og skabe opmærksomhed omkring de enkelte tingsteder
  • Udforsket brugen af web-baserede projektstyringssystemer og sociale netværker i samarbejdet mellem partnerne og til andre interesserede parter, og for at markedsføre tingstederne
  • Udviklet fælles fortolknings- og udbredelsesstrategier til at kommunikere information om tingstederne
  • Oprettet en almen hjemmeside, der henvender sig til alle, og som skal virke som en viden-central, der formidler relevante informationer om hvert tingsted, og som skal markedsføre bæredygtig turisme.

For yderligere oplysninger om Thing Projectet se hjemmesiden www.thingproject.eu

Seneste nyt

RSS

The THING Sites GeoTour

The THING Project has teamed up with the folk over at geocaching.com to create an official Thing Sites GeoTour.

Projekt finansiering