» Skip to content

Ting

Før vi fekk parlament og høgsterettar, fanst det ting.

Ting – frå det gammalnorske ordet þing, som tyder forsamling – er eit gammalt retts- og forvaltingssystem.

Når vikingar og norrøne nybyggjarar kom til ein ny stad, tok dei med seg skikkane og rettssystema sine. Ting var stader der politiske avgjerder blei tekne, lover blei handheva og tvistar blei løyste. Dei fungerte som samlingsstader og var ofte sentrum for både handel og religiøs aktivitet.

Tingstader finst i alle land der vikingane busette seg. Denne nettsida utforskar historia til og arven frå nokre av desse fascinerande stadene, med fokus på sjøvegen vikingane tok vestover, frå Noreg til Island, Færøyane, Shetland, Orknøyane, dei skotske høglanda og Isle of Man – land og område som deltek i THING-prosjektet, som er finansiert av EUs Northern Periphery Programme.

Tingstader i Nord-Europa

SISTE FLICKR-FOTO

Dingwall Day Conference

SISTE NYTT PÅ FACEBOOK

SISTE NYTT

RSS

The THING Sites GeoTour

The THING Project has teamed up with the folk over at geocaching.com to create an official Thing Sites GeoTour.

PROSJEKTFINANSIERING